Vi är fullt operativa och levererar regelbundet till Sverige.

Obs: Vi är fullt operativa och levererar regelbundet till Sverige.

 

Kära kunder, var uppmärksam på följande information - Vi accepterar beställningar och uppfyller 100% våra skyldigheter. Vi har tillräckligt med lager i lager och det finns inga problem med leveranser från våra leverantörer.

 

Vi följer alla säkerhetsåtgärder; en del av vårt kontor fungerar på distans från hemmet. Vi besvarar alla frågor och ständigt online.

Lageret formar beställningar och gör leveranser. Vi följer alla säkerhetsåtgärder och tar situationen på allvar. Vi desinficerar och minskade regelbundet risken för fysisk kontakt från utsidan.

 

Leverans utförs av kursservice UPS. Vi spårar varje paket och förklarar ansvariga, det finns inga leveransproblem.

 

Om förändringar inträffar eller förseningar inträffar kommer vi att meddela dig.

Hälsa till dig, dina familjer och människor nära dig!

Oracal
Oracal

Oracal 641 universalfilm till plotter

FilmerfrånOracal 641 seriesmiteråtvidolikaytor. Man kananvändasjälvhäftandefilmernär man skagörareklamoch man skaanvändaplotterförattklippautettmönsterellerenpåskrift. Man kananvändaocksåsjälvhäftandefilmer som fönsterfilmer. När vi arbetarmedsjälvhäftandefilmer, använder vi plotteroch vi kanklippautolikafigurerochmönster. Vi kanerbjudaolikafärgeravfilmer.

FilmerfrånOracal 641 serieärintegenomskinligoch man kananvändadenfilmförattgörareklamoch som fönsterfilm. Användersjälvhäftandefilmer som fönsterfilmerärenriktigtbralösningnärdu till exempelbehöverbegränsarbelysning i lokal.

Vi haranvändatfilmerfrånOracal 641 serienär vi ska:

 

Klippautenlogotypochandrainformation

Användasjälvhäftandefilmer som fönsterfilmerochbegränsabelysning i enlokal

Klippautolikamönsterellerandradekorativaelementer

Dekoreraskyltfönster

 

 

Hur man skainstalleraOracal 641 filmer?

 

Vi erbjudertvåolikasätthur man skainstallerafilmer. Detberorpåfunktion, storlekavytaochönskemål. När vi skaanvändasjälvhäftandefilmer som fönsterfilmer, använder vi våtinstallationssättmedtvållösning. När vi skaarbetamedsmåytorellerlogotyper, använder vi torrinstallationssätt.

 

Man kananvändafilmerfrånOracal 641 serielångeller kort tid. När man skaanvändafilmer i enlokal, applikationterminärintebegränsad.

När vi arbetarmedsjälvhäftandefilmer, använder vi plotteroch vi kanklippautolikafigurerellermönsteroch vi kanerbjudaolikadesignlösningar. 

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.